Dark Light

Arduino Joystick Shield


39.000 

Arduino JoyStick Shield được thiết kế để kết hợp với Arduino như 1 tay cầm điều khiển chuyên nghiệp, Shield hỗ trợ 1 Joystick và 6 phím nhấn điều khiển linh hoạt, ngoài ra còn có các socket để thể gắn thêm các mạch như: NRF24L01+, LCD Nokia5110, Bluetooth HC-06, ngõ ra giao tiếp I2C,….

Arduino JoyStick Shield được thiết kế để kết hợp với Arduino như 1 tay cầm điều khiển chuyên nghiệp, Shield hỗ trợ 1 Joystick và 6 phím nhấn điều khiển linh hoạt, ngoài ra còn có các socket để thể gắn thêm các mạch như: NRF24L01+, LCD Nokia5110, Bluetooth HC-06, ngõ ra giao tiếp I2C,….

Sơ đồ chân kết nối:

  • Mạch thu phát RF nRF24L01+: IRQ-D8 CE-D9 CSN-D10 MOSI-D11 MISO-D12 CLK-13
  • Mạch thu phát Bluetooth HC-06: RXD-D1 TXD-D0
  • Nút bấm – Button: A~D2 B~D3 C~D4 D~D5 E~D6 F~D7 X~A0 Y~A1 Key_Joystick~D8
  • Màn hình Nokia 5110: 3V3 GND D13 D12 D11 D10 D9 3V3

Arduino Joystick Shield

Trên  Arduino Joystick shield gồm có 7 nút nhấn:

– 4 nút điều khiển lớn

– 2 nút điều khiển nhỏ

– Và 1 cần điêu khiển Joystick 2 trục

Sơ đồ kích thước

Arduino Joystick Shield

Sơ đồ mạch

Arduino Joystick Shield

Sơ đồ kết nối với arduino

Arduino Joystick Shield

Arduino Joystick Shield

Hình Ảnh Arduino Joystick Shield:

Arduino Joystick Shield

Arduino Joystick Shield

Arduino Joystick Shield

Arduino Joystick Shield

————————–CODE THAM KHẢO———————-

Thư viện JoystickShield.h

/**
 *    kết nối shield với arduino nạp code mở Serial Monitor, chọn No line ending, baud 9600 để kiểm tra.
 */

#include <JoystickShield.h> // include JoystickShield Library
JoystickShield joystickShield; // create an instance of JoystickShield object

void setup() 
{
  Serial.begin(9600);
  delay(100);
}

void loop() {
  joystickShield.processEvents();
  if (joystickShield.isUp())
  {
    Serial.println("Up") ;
  }
  if (joystickShield.isRightUp())
  {
    Serial.println("RightUp") ;
  }

  if (joystickShield.isRight()) 
  {
    Serial.println("Right") ;
  }
  
  if (joystickShield.isRightDown()) {
     Serial.println("RightDown") ;
  }

  if (joystickShield.isDown()) {
     Serial.println("Down") ;
  }

  if (joystickShield.isLeftDown()) {
     Serial.println("LeftDown") ;
  }

  if (joystickShield.isLeft()) {
     Serial.println("Left") ;
  }

  if (joystickShield.isLeftUp()) {
     Serial.println("LeftUp") ;
  }

  if (joystickShield.isJoystickButton()) {
     Serial.println("Joystick Clicked") ;
  }

  if (joystickShield.isUpButton()) {
     Serial.println("Up Button Clicked") ;
  }

  if (joystickShield.isRightButton()) {
     Serial.println("Right Button Clicked") ;
  }

  if (joystickShield.isDownButton()) {
     Serial.println("Down Button Clicked") ;
  }

  if (joystickShield.isLeftButton()) {
     Serial.println("Left Button Clicked") ;
  }

  // new eventfunctions
  if (joystickShield.isEButton()) {
     Serial.println("E Button Clicked") ;
  }

  if (joystickShield.isFButton()) {
     Serial.println("F Button Clicked") ;
  }  
  
  if (joystickShield.isNotCenter()){
     Serial.println("NotCenter") ;
  }
  
  // new position functions
  Serial.print("x ");	Serial.print(joystickShield.xAmplitude());Serial.print(" y ");Serial.println(joystickShield.yAmplitude());

  delay(500);
}

[hide for=”!administrator”]

Source link
[/hide]

Mã: DT188575715 Danh mục: Từ khóa: , ,

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Arduino Joystick Shield”

There are no reviews yet.