Dark Light

Arduino Motor Shield VNH2SP30 điều khiển 2 động cơ 30A


Arduino Motor Shield VNH2SP30 Dải điện áp: 5.5v-16v, Dòng tối đa: 30A, Dòng liên tục: 14A

Arduino Motor Shield VNH2SP30 là một lựa chọn tối ưu mạnh mẽ thay thế cho module thông dụng L298 với 2 cầu H, module sử dụng 1 cặp IC VNH2SP30 full-bridge với khả năng tải dòng cao cho 2 motor lên đến 30A.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Dải điện áp: 5.5v-16v
  • Dòng tối đa: 30A
  • Dòng liên tục: 14A
  • Trở kháng nội MOSFET: 19mΩ (mỗi chân)
  • Tần số PWM tối đa: 20khz
  • Có chân current sensor (có thể kết nối với chân analog để đo dòng)
  • Bảo vệ quá dòng và quá áp

SƠ ĐỒ KẾT NỐI ARDUINO MOTOR SHIELD VNH2SP30

Arduino Motor Shield VNH2SP30 điều khiển 2 động cơ 30A

Skematic

Hướng dẫn sử dụng

———————CODE THAM KHẢO———————-

/*
 * Cắm trực tiếp Shield lên Arduino Mega/Uno.
 * A1 B1 kết nối với động cơ 1.
 * A2 B2 kết nối với động cơ 2.
 * Cấp nguồn 5.5 - 16V cho Shield.
 * Mở Serial Monitor:
 *  Gửi '1' dừng động cơ.
 *  Gửi '2' quay 2 động cơ.
 *  Gửi '3' đảo chiều động cơ.
 *  Gửi '+' tăng tốc độ động cơ.
 *  Gửi '-' giảm tốc độ động cơ.
 */


#define BRAKE 0
#define CW    1
#define CCW   2
#define CS_THRESHOLD 15   // Definition of safety current (Check: "1.3 Monster Shield Example").

//MOTOR 1
#define MOTOR_A1_PIN 7
#define MOTOR_B1_PIN 8

//MOTOR 2
#define MOTOR_A2_PIN 4
#define MOTOR_B2_PIN 9

#define PWM_MOTOR_1 5
#define PWM_MOTOR_2 6

#define CURRENT_SEN_1 A2
#define CURRENT_SEN_2 A3

#define EN_PIN_1 A0
#define EN_PIN_2 A1

#define MOTOR_1 0
#define MOTOR_2 1

short usSpeed = 150;  //default motor speed
unsigned short usMotor_Status = BRAKE;
 
void setup()                         
{
  pinMode(MOTOR_A1_PIN, OUTPUT);
  pinMode(MOTOR_B1_PIN, OUTPUT);

  pinMode(MOTOR_A2_PIN, OUTPUT);
  pinMode(MOTOR_B2_PIN, OUTPUT);

  pinMode(PWM_MOTOR_1, OUTPUT);
  pinMode(PWM_MOTOR_2, OUTPUT);

  pinMode(CURRENT_SEN_1, OUTPUT);
  pinMode(CURRENT_SEN_2, OUTPUT);  

  pinMode(EN_PIN_1, OUTPUT);
  pinMode(EN_PIN_2, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);              // Initiates the serial to do the monitoring 
  Serial.println(); //Print function list for user selection
  Serial.println("Enter number for control option:");
  Serial.println("1. STOP");
  Serial.println("2. FORWARD");
  Serial.println("3. REVERSE");
  Serial.println("4. READ CURRENT");
  Serial.println("+. INCREASE SPEED");
  Serial.println("-. DECREASE SPEED");
  Serial.println();

}

void loop() 
{
  char user_input;   
  while(Serial.available())
  {
    user_input = Serial.read(); //Read user input and trigger appropriate function
    digitalWrite(EN_PIN_1, HIGH);
    digitalWrite(EN_PIN_2, HIGH); 
     
    if (user_input =='1')
    {
       Stop();
    }
    else if(user_input =='2')
    {
      Forward();
    }
    else if(user_input =='3')
    {
      Reverse();
    }
    else if(user_input =='+')
    {
      IncreaseSpeed();
    }
    else if(user_input =='-')
    {
      DecreaseSpeed();
    }
    else
    {
      Serial.println("Invalid option entered.");
    }
      
  }
}

void Stop()
{
  Serial.println("Stop");
  usMotor_Status = BRAKE;
  motorGo(MOTOR_1, usMotor_Status, 0);
  motorGo(MOTOR_2, usMotor_Status, 0);
}

void Forward()
{
  Serial.println("Forward");
  usMotor_Status = CW;
  motorGo(MOTOR_1, usMotor_Status, usSpeed);
  motorGo(MOTOR_2, usMotor_Status, usSpeed);
}

void Reverse()
{
  Serial.println("Reverse");
  usMotor_Status = CCW;
  motorGo(MOTOR_1, usMotor_Status, usSpeed);
  motorGo(MOTOR_2, usMotor_Status, usSpeed);
}

void IncreaseSpeed()
{
  usSpeed = usSpeed + 10;
  if(usSpeed > 255)
  {
    usSpeed = 255;  
  }
  
  Serial.print("Speed +: ");
  Serial.println(usSpeed);

  motorGo(MOTOR_1, usMotor_Status, usSpeed);
  motorGo(MOTOR_2, usMotor_Status, usSpeed);  
}

void DecreaseSpeed()
{
  usSpeed = usSpeed - 10;
  if(usSpeed < 0)
  {
    usSpeed = 0;  
  }
  
  Serial.print("Speed -: ");
  Serial.println(usSpeed);

  motorGo(MOTOR_1, usMotor_Status, usSpeed);
  motorGo(MOTOR_2, usMotor_Status, usSpeed);  
}

void motorGo(uint8_t motor, uint8_t direct, uint8_t pwm)         //Function that controls the variables: motor(0 ou 1), direction (cw ou ccw) e pwm (entra 0 e 255);
{
  if(motor == MOTOR_1)
  {
    if(direct == CW)
    {
      digitalWrite(MOTOR_A1_PIN, LOW); 
      digitalWrite(MOTOR_B1_PIN, HIGH);
    }
    else if(direct == CCW)
    {
      digitalWrite(MOTOR_A1_PIN, HIGH);
      digitalWrite(MOTOR_B1_PIN, LOW);      
    }
    else
    {
      digitalWrite(MOTOR_A1_PIN, LOW);
      digitalWrite(MOTOR_B1_PIN, LOW);            
    }
    
    analogWrite(PWM_MOTOR_1, pwm); 
    
  }
  else if(motor == MOTOR_2)
  {
    if(direct == CW)
    {
      digitalWrite(MOTOR_A2_PIN, LOW);
      digitalWrite(MOTOR_B2_PIN, HIGH);
    }
    else if(direct == CCW)
    {
      digitalWrite(MOTOR_A2_PIN, HIGH);
      digitalWrite(MOTOR_B2_PIN, LOW);      
    }
    else
    {
      digitalWrite(MOTOR_A2_PIN, LOW);
      digitalWrite(MOTOR_B2_PIN, LOW);            
    }
    
    analogWrite(PWM_MOTOR_2, pwm);
  }
}

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Arduino Motor Shield VNH2SP30 điều khiển 2 động cơ 30A

Arduino Motor Shield VNH2SP30 điều khiển 2 động cơ 30A

[hide for=”!administrator”]

Source link
[/hide]

Mã: DT818715625 Danh mục: Từ khóa: , ,

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Arduino Motor Shield VNH2SP30 điều khiển 2 động cơ 30A”

There are no reviews yet.