Dark Light
, ,

Đầu chuyển đổi DC 3.5×1.35mm sang DC 5.5×2.1mm


6.000 

Đầu chuyển đổi DC sang các dạng khác như Micro USB, Mini USB, type C,… để đáp ứng cho nhiều dự án khác nhau, cần chọn loại đầu chuyển đổi DC phù hợp

Lưu ý: Giá trên là của 1 sản phẩm (mục đích shop chụp nhiều sản phẩm để dễ quan sát & hình dung)

Thông số kỹ thuật:

 • Chất liệu: Nhựa + Kim loại
 • Màu sắc: Đen
 • Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang Mini USB
  • Mục đích: Chuyển jack Đực DC 5.5×2.1mm sang jack Đực Mini USB
  • Kiểu nối: Thẳng
  • Trọng lượng: 5
  • Kích thước tổng quát: 35×12.5mm (dài x đường kính)
 • Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang Micro USB
  • Mục đích: Chuyển jack Đực DC 5.5×2.1mm sang jack Đực Micro USB
  • Kiểu nối: Thẳng
  • Trọng lượng: 5g
  • Kích thước tổng quát: 35×12.5mm (dài x đường kính)
 • Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang Micro USB vuông góc
  • Mục đích: Chuyển jack Đực DC 5.5×2.1mm đực sang đầu micro USB Đực
  • Kiểu: Góc 90 độ
 • Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang USB type C
  • Mục đích: Chuyển jack Đực DC 5.5×2.1mm sang USB type C Đực
  • Kiểu nối: Thẳng
  • Trọng lượng: 5g
  • Kích thước: 38 x 12.5mm (dài x đường kính)
 • Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang USB Cái
  • Mục đích: Chuyển jack Đực DC 5.5×2.1mm sang USB Cái
  • Kiểu nối: Thẳng
  • Trọng lượng: 12g
  • Kích thước: 47×12.5mm (dài x đường kính)
 • Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 3.0×1.1mm
  • Mục đích: Chuyển đầu Đực DC 5.5*2.1mm sang đầu Đực DC 3.0×1.1mm
  • Kiểu nối: Thẳng
  • Trọng lượng: 5g
  • Kích thước tổng quát: 40×12.5mm (dài x đường kính)
 • Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 3.5×1.1mm 
  • Mục đích: Chuyển đầu Đực DC 5.5×2.1mm sang đầu Đực DC 3.5×1.1mm
  • Kiểu nối: Thẳng
  • Trọng lượng: 5g
  • Kích thước tổng quát: 40.5×12.5mm (dài x đường kính)
 • Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 3.5×1.35mm
  • Mục đích: Chuyển đầu Đực DC 5.5×2.1mm sang đầu Đực DC 3.5×1.35mm
  • Kiểu nối: Thẳng
  • Trọng lượng: 5g
  • Kích thước tổng quát: 41×12.5mm (dài x đường kính)
 • Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 2.5×0.7mm
  • Mục đích: Chuyển đầu Đực DC 5.5×2.1mm sang đầu Đực DC 2.5×0.7mm
  • Kiểu nối: Thẳng
  • Trọng lượng: 5g
  • Kích thước tổng quát: 35×40.5mm (dài x đường kính)
 • Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.5×3.0mm
  • Mục đích: Chuyển đầu DC 5.5×2.1mm Đực sang đầu DC 4.5×3.0mm Đực
  • Kiểu nối: Thẳng
  • Trọng lượng: 5g
  • Kích thước tổng quát:45×12.5 mm (dài x đường kính)
 • Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 7.4×5.0mm
  • Mục đích: Chuyển đầu Đực DC 5.5×2.1mm sang đầu Đực DC 7.4×5.0mm
  • Kiểu nối: Thẳng
  • Trọng lượng: 11g
  • Kích thước tổng quát: 52×17.5×14 mm (dài x rộng x cao)
 • Đầu chuyển đổi DC 3.5×1.35mm sang DC 5.5×2.1mm
  • Mục đích: Chuyển đầu DC 3.5×1.35 mm đực sang đầu DC 5.5×2.1 mm đực
  • Kiểu: Thẳng
  • Trọng lượng: 5g
  • Kích thước tổng quát: 41×11 mm (dài x đường kính)
 • Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.0×1.7mm
  • Mục đích: Chuyển đầu DC 5.5×2.1mm đực sang đầu DC 4.0×1.7mm đực
  • Kiểu: thẳng
  • Trọng lượng: 5g
  • Kích thước tổng quát:41×12.5 mm (dài x đường kính)
 • Đầu chuyển đổi DC 4.0×1.7mm sang DC 5.5×2.1mm
  • Mục đích: Chuyển đầu DC 4.0×1.7mm đực sang đầu DC 5.5×2.1mm đực
  • Kiểu: Thẳng
  • Trọng lượng: 5g
  • Kích thước tổng quát:41×12.5 mm (dài x đường kính)
 • Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm 2 đầu đực
  • Mục đích: Chuyển đầu DC 5.5×2.1 mm cái sang đầu DC 5.5×2.1mm đực
  • Kiểu: Thẳng
  • Trọng lượng: 4g
  • Kích thước tổng quát: 41×12 mm (dài x đường kính)
 • Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.0×1.35mm
  • Mục đích: Chuyển đầu DC 5.5×2.1mm đực sang đầu DC 4.0×1.35mm đực
  • Kiểu: Thẳng
  • Trọng lượng: 5g
  • Kích thước tổng quát: 41×12.5 mm (dài x đường kính)
 • Đầu chuyển đổi DC 4.0×1.7mm sang DC 5.5×2.5mm
  • Mục đích: Chuyển đầu DC 4.0×1.7mm đực sang đầu DC 5.5×2.5mm đực
  • Kiểu: Thẳng
  • Trọng lượng: 6g
  • Kích thước tổng quát: 41.5×12.5 mm (dài x đường kính)
 • Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.0×1.7mm vuông góc 
  • Mục đích: Chuyển đầu DC 5.5×2.1mm đực sang đầu DC 4.0×1.7mm đực
  • Kiểu: Góc vuông
  • Chất liệu: Nhựa + Kim loại
  • Màu sắc: Đen
  • Trọng lượng: 6g
  • Kích thước tổng quát: 31x24mm
 • Đầu chuyển đổi DC 7.4×5.0mm sang DC 5.5×2.5mm
  • Mục đích: Chuyển đầu DC 7.4×5.0 mm đực sang đầu DC 5.5×2.5 mm đực
  • Kiểu: Thẳng
  • Trọng lượng: 9g
  • Kích thước tổng quát: 51×14.5 mm (dài x đường kính)

Kích thước sản phẩm đầu chuyển đổi DC

Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang Mini USB
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang Mini USB
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang Micro USB
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang Micro USB
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang Micro USB vuông góc
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang Micro USB vuông góc
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang USB type C
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang USB type C
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang USB cái
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang USB cái
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 3.0x1.1mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 3.0×1.1mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 3.5x1.1mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 3.5×1.1mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 3.5x1.35mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 3.5×1.35mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 2.5x0.7mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 2.5×0.7mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 4.5x3.0mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.5×3.0mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 7.4x5.0mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 7.4×5.0mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 3.5x1.35mm sang DC 5.5x2.1mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 3.5×1.35mm sang DC 5.5×2.1mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 4.0x1.7mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.0×1.7mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 4.0x1.7mm sang DC 5.5x2.1mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 4.0×1.7mm sang DC 5.5×2.1mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm 2 đầu đực
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm 2 đầu đực
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 4.0x1.35mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.0×1.35mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 4.0x1.7mm sang DC 5.5x2.5mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 4.0×1.7mm sang DC 5.5×2.5mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 4.0x1.7mm vuông góc
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.0×1.7mm vuông góc
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 7.4x5.0mm sang DC 5.5x2.5mm
Kích thước Đầu chuyển đổi DC 7.4×5.0mm sang DC 5.5×2.5mm

Hình ảnh sản phẩm các đầu chuyển đổi DC

Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang Mini USB
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang Mini USB
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang Mini USB
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang Mini USB
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang Micro USB
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang Micro USB
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang Micro USB
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang Micro USB vuông góc
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang Micro USB vuông góc
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang Micro USB vuông góc
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang Micro USB vuông góc
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang USB type C
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang USB type C
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang USB type C
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang USB type C
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang USB cái
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang USB cái
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 3.5x1.1mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 3.5×1.1mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 3.5x1.35mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 3.5×1.35mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 3.5x1.35mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 3.5×1.35mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 2.5x0.7mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 2.5×0.7mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 4.5x3.0mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.5×3.0mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 2.5x0.7mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 2.5×0.7mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 4.5x3.0mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.5×3.0mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 7.4x5.0mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 7.4×5.0mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 7.4x5.0mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 7.4×5.0mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 7.4x5.0mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 7.4×5.0mm
Đầu chuyển đổi DC 3.5x1.35mm sang DC 5.5x2.1mm
Đầu chuyển đổi DC 3.5×1.35mm sang DC 5.5×2.1mm
Đầu chuyển đổi DC 3.5x1.35mm sang DC 5.5x2.1mm
Đầu chuyển đổi DC 3.5×1.35mm sang DC 5.5×2.1mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 4.0x1.7mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.0×1.7mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 4.0x1.7mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.0×1.7mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 4.0x1.7mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.0×1.7mm
Đầu chuyển đổi DC 4.0x1.7mm sang DC 5.5x2.1mm
Đầu chuyển đổi DC 4.0×1.7mm sang DC 5.5×2.1mm
Đầu chuyển đổi DC 4.0x1.7mm sang DC 5.5x2.1mm
Đầu chuyển đổi DC 4.0×1.7mm sang DC 5.5×2.1mm
Đầu chuyển đổi DC 4.0x1.7mm sang DC 5.5x2.1mm
Đầu chuyển đổi DC 4.0×1.7mm sang DC 5.5×2.1mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm 2 đầu đực
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm 2 đầu đực
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm 2 đầu đực
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm 2 đầu đực
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm 2 đầu đực
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm 2 đầu đực
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 4.0x1.35mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.0×1.35mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.0×1.35mm
Đầu chuyển đổi DC 4.0x1.7mm sang DC 5.5x2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 4.0×1.7mm sang DC 5.5×2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 4.0x1.7mm sang DC 5.5x2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 4.0×1.7mm sang DC 5.5×2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 4.0x1.7mm sang DC 5.5x2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 4.0×1.7mm sang DC 5.5×2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 4.0x1.7mm vuông góc
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.0×1.7mm vuông góc
Đầu chuyển đổi DC 5.5x2.1mm sang DC 4.0x1.7mm vuông góc
Đầu chuyển đổi DC 5.5×2.1mm sang DC 4.0×1.7mm vuông góc
Đầu chuyển đổi DC 7.4x5.0mm sang DC 5.5x2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 7.4×5.0mm sang DC 5.5×2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 7.4x5.0mm sang DC 5.5x2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 7.4×5.0mm sang DC 5.5×2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 7.4x5.0mm sang DC 5.5x2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 7.4×5.0mm sang DC 5.5×2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 7.4x5.0mm sang DC 5.5x2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 7.4×5.0mm sang DC 5.5×2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 7.4x5.0mm sang DC 5.5x2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 7.4×5.0mm sang DC 5.5×2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 7.4x5.0mm sang DC 5.5x2.5mm
Đầu chuyển đổi DC 7.4×5.0mm sang DC 5.5×2.5mm

[hide for=”!administrator”]

Source link
[/hide]

Mã: DT878835947 Danh mục: , , Từ khóa: ,

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Đầu chuyển đổi DC 3.5×1.35mm sang DC 5.5×2.1mm”

There are no reviews yet.